சின்னவரின் சிற்றின்ப Budget

Click any Girlfriend / Wife to play this game.

 • இதுவரை அடித்தது

  ஆண்டுக்கு ₹30,000 கோடி. வினாடிக்கு ₹10,000

  0

 • காதலிகள் வரவு செலவு

  நஷ்டம் 0

 • நிகர லாபம்

  0

 • Kiruthuka Uthayanidhi

  மெத்து / Wife

 • Nivetha Pethuraj

  பெத்து / Wife

 • Nayanthara

  செத்து / GF

 • Andrea Jeremiah

  ஆத்து / FB

 • Sri Reddy

  ஶ்ரீத்து / FB

 • Padma priya

  பீத்து / FB